• 22853125_1568204619907803_3243213292479466099_n

Konferenca e teknologjisë KOSICT

Meridian Express dhe Buka Bakery kanë përkrahur konferencën e teknologjisë KOSICT e mbajtur me datën 27 Tetor në Sallën e kuqe (Pallati i Rinisë) në Prishtinë