• 50560294_893640487473244_3635985743605661696_n
  • 50766654_893640554139904_8713686485427027968_o
  • 50816683_893643390806287_1942420700740452352_o

Meridian Express ka mbështetur pjesëmarrjen e LabBox në Londër!

Meridian Express ka mbështetur pjesëmarrjen e LabBox në Bett Show në Londër

Bett Show është eventi më i madh global në teknologji edukative me mbi 15,000 pjesëmarrës ku ndër kompanitë pjesëmarrëse në këtë event ishte edhe Google.