Rr.Hajrullah Abdullahu

Adresa
Rr.Hajrullah Abdullahu 10000 Prishtinë

Orari i punës
07:00 – 24:00

Numri kontaktues:

+38649731945

Numri kontaktues pa pagesë:

0800 20 200

Share*