Rr.Sejdi Kryeziu

Adresa
Rr.Sejdi Kryeziu 10000 Prishtinë

Orari i punës
07:00 – 23:00

Numri kontaktues:

+38649731907

Numri kontaktues pa pagesë:

0800 20 200

Share*