Misioni dhe Vizioni

Meridian Express është ndërtuar me vizionin për t’i shërbyer konsumatorëve në çdo lagje urbane, me qëllim të: kursejmë kohën e konsumatorëve, ofrojmë produkteve të freskëta, ofrojmë profesionalizëm në një ambient të këndshëm që promovon standarde të larta të mikëpritjes.

Meridian Express synon të jetë prezent me dyqane (të vogla ose të mesme) në të gjitha hapsirat strategjike urbane në Kosovë duke pasur qëllim gjithmonë operimin në bazë të standardeve ndërkombëtare sa i përket dizajnit, planit të shtrirjes dhe ofrimit të produkteve.

Njohuritë mbi tregun, kreativiteti, eksperienca, dhe dedikimi i stafit; janë ambasadorët tonë në treg, duke kultivuar standarde të larta të shërbimit dhe etikave në ambientin e punës.