Meridian Express që nga hapja e dyqaneve të para, ka lansuar për herë të parë në vend programin e lojalitetit “Kartela Ime”. Për t’u bërë pjesë e këtij programi, procedura është shumë e thjeshtë, pa pagesë, duke plotësuar formularin me të dhëna personale në të gjitha pikat Meridian Express, duke u pajisur kështu menjëherë me kartelë të përhershme.

 


Pse duhet të pajiseni me kartelë të lojalitetit? - Përmes kartelës së lojalitet ju bëheni konsumator lojal, në programin më të sukseshëm në vend, dhe jeni pjesëmarrës në të gjitha aktivitetet promocionale që organizon Meridian Express.

Mënyra e kalkulimit të pikëve? - Për çdo blerje që bëni ju grumbulloni pikë. 1€  llogaritet 1 pikë, d.m.th.  nëse ju bleni në vlerë të 100 €  fitoni 100 pikë.  Varësisht nga numri  i pikëve të grumbulluara, ju zgjedhni dhuratën me pikët e caktuara. Katalogu i Progamit të Lojalitetit ndryshon çdo 12 muaj. Pikët e mbledhura nuk humbin deri sa konsumatori vendos t'i konvertojë ato në dhuratë.

Pse mos t’a kesh edhe ti?

Dërgo Mesazh