Project Description

Meridian Express shpërblehet me çmimin kryesor nga CSR Kosova

Kontributi i vazhdueshëm në të mirë të komunitetit, i sjelli Meridian Express çmimin kryesor të ndarë nga rrjeti Kosovo CSR Network për kontributin e dhënë për gjatë vitit 2018. Po të njejtin çmim Meridian Express e ka fituar edhe në vitin 2013.