Project Description

Meridian Express përkrah kampanjën “Visa for Children”

Sot u mblodhëm për t’ju bashkuar kampanjës visa4children organizuar nga Unicef Kosovo Programme, së bashku me Rijadin dhe shefin e zyrës së  UNICEF në Kosovë- Z. Murat Sahin.

Ne besojmë në lëvizjen e lirë dhe pa barriera fizike si e drejtë e çdo individi—pa marrë parasysh aftësitë e tyre.

#MeridianExpress zotohet për përkrahjen e vazhdushme rreth zhvillimit social dhe kontributit në shoqëri— dhe veçanërisht në mbështetjen e integrimit të personave me nevoja të veçanta.

Nuk ka zhvillim në komunitet pa përfshirje.